استاد دانشگاه علم و صنعت: نباید بخاطر علم یک استاد او را به دانشگاه دعوت کنیم
استاد دانشگاه علم و صنعت: نباید بخاطر علم یک استاد او را به دانشگاه دعوت کنیم

استاد دانشگاه علم و صنعت: نباید بخاطر علم یک استاد او را به دانشگاه دعوت کنیم عبدالحمید نقره‌کار استاد دانشگاه علم و صنعت: برخی اساتید برای طرفداری از چند دانشجونمایی که حرف‌های رکیک می‌زنند بیانیه صادر کردند. 🔹 باید بازبینی اساسی نسبت به اساتید نفوذی در دانشگاه‌ها داشته باشیم 🔹باید در نحوه جذب اساتید بازنگری […]

استاد دانشگاه علم و صنعت: نباید بخاطر علم یک استاد او را به دانشگاه دعوت کنیم

عبدالحمید نقره‌کار استاد دانشگاه علم و صنعت: برخی اساتید برای طرفداری از چند دانشجونمایی که حرف‌های رکیک می‌زنند بیانیه صادر کردند.

🔹 باید بازبینی اساسی نسبت به اساتید نفوذی در دانشگاه‌ها داشته باشیم

🔹باید در نحوه جذب اساتید بازنگری شود، نباید در جذب اساتید فقط علم و تخصص مورد توجه باشد، باید سوابق فرهنگی، تربیتی و اخلاقی اساتید نیز مورد تأکید باشد.