استاد کریمی مراغه‌ای درگذشت
استاد کریمی مراغه‌ای درگذشت

استاد کریمی مراغه‌ای درگذشت استاد کریمی مراغه‌ای دقایقی قبل و در سن ۹۱ سالگی دارفانی را وداع گفت. این شاعر معاصر خطه آذربایجان متولد ۱۳۱۰ در مراغه و ساکن این شهر بود و  بیشتر در اشعار طنز خود رسم و رسوم زمان خود را به باد انتقاد گرفته است.

استاد کریمی مراغه‌ای درگذشت

استاد کریمی مراغه‌ای دقایقی قبل و در سن ۹۱ سالگی دارفانی را وداع گفت.

این شاعر معاصر خطه آذربایجان متولد ۱۳۱۰ در مراغه و ساکن این شهر بود و  بیشتر در اشعار طنز خود رسم و رسوم زمان خود را به باد انتقاد گرفته است.