استانداری آذربایجان شرقی:آتش سوزی تنها به علت سهل انگاری مدیریت روی داده است
استانداری آذربایجان شرقی:آتش سوزی تنها به علت سهل انگاری مدیریت روی داده است

استانداری آذربایجان شرقی در خصوص اخباری از حمله پهپادی به کارخانه تصفیه روغن خودرو در آذرشهر: آتش سوزی تنها به علت سهل انگاری مدیریت روی داده است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به جریان سازی برخی رسانه‌ها در خصوص حمله پهپادی به این واحد تولیدی گفت: در شهرک صنعتی شهید سلیمی و […]

استانداری آذربایجان شرقی در خصوص اخباری از حمله پهپادی به کارخانه تصفیه روغن خودرو در آذرشهر: آتش سوزی تنها به علت سهل انگاری مدیریت روی داده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به جریان سازی برخی رسانه‌ها در خصوص حمله پهپادی به این واحد تولیدی گفت: در شهرک صنعتی شهید سلیمی و در جوار این واحد، چندین واحد بزرگ دیگر اقدام به تولید و تصفیه روغن می‌کنند و این آتش سوزی تنها به علت سهل انگاری مدیریت این کارخانه روی داده است.‌‌