استانداری فارس: «سجاد قائمی» شهروند جان باخته در شیراز در صف معترضان نبوده
استانداری فارس: «سجاد قائمی» شهروند جان باخته در شیراز در صف معترضان نبوده

🔻استانداری فارس: «سجاد قائمی» شهروند جان باخته در شیراز در صف معترضان نبوده وحید شعبانی، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری فارس: برخلاف تبلیغات گروه‌های معاند، مرحوم سجاد قائمی که چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در خیابان معالی‌آباد مصدوم و در بیمارستان جان باخته، در صف اغتشاشگران و معترضان نبوده است. 🔹این شهروند در حال عبور و […]

🔻استانداری فارس: «سجاد قائمی» شهروند جان باخته در شیراز در صف معترضان نبوده

وحید شعبانی، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری فارس: برخلاف تبلیغات گروه‌های معاند، مرحوم سجاد قائمی که چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در خیابان معالی‌آباد مصدوم و در بیمارستان جان باخته، در صف اغتشاشگران و معترضان نبوده است.

🔹این شهروند در حال عبور و گذر از خیابان معالی‌آباد از کانون‌های اغتشاشات بوده است که دچار آسیب شده و به بیمارستان منتقل شده است.

🔹شناسایی ضارب مرحوم قائمی در حال پیگیری و در دستور کار کارآگاهان پلیس آگهی شیراز است.