استاندار کردستان با خانواده “مهسا امینی” دیدار و ابراز همدردی کرد
استاندار کردستان با خانواده “مهسا امینی” دیدار و ابراز همدردی کرد

استاندار کردستان با خانواده “مهسا امینی” دیدار و ابراز همدردی کرد 🔹اسماعیل زارعی کوشا همراه فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان، معاون سیاسی امنیتی خود و نماینده سقز در مجلس روز یکشنبه در مراسم ختم مرحومه “مهسا امینی” حاضر شد و ضمن ابراز همدردی، با خانواده وی نیز دیدار کردند.

استاندار کردستان با خانواده “مهسا امینی” دیدار و ابراز همدردی کرد

🔹اسماعیل زارعی کوشا همراه فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان، معاون سیاسی امنیتی خود و نماینده سقز در مجلس روز یکشنبه در مراسم ختم مرحومه “مهسا امینی” حاضر شد و ضمن ابراز همدردی، با خانواده وی نیز دیدار کردند.