استراتژی جدید امنیت ملی آمريكا منتشر شد
استراتژی جدید امنیت ملی آمريكا منتشر شد

🔻استراتژی جدید امنیت ملی آمريكا منتشر شد محورهاى مربوط به ايران:دیپلماسی را دنبال خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. 🔹در صورت شکست دیپلماسی، آماده استفاده از ابزارهای دیگر هستیم. 🔹آمریکا بر استفاده از دیپلماسی و تنش زدایی و کاهش خطرهای درگیری و تقویت بازدارندگی تمرکز می کند. […]

🔻استراتژی جدید امنیت ملی آمريكا منتشر شد

محورهاى مربوط به ايران:دیپلماسی را دنبال خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد.

🔹در صورت شکست دیپلماسی، آماده استفاده از ابزارهای دیگر هستیم.

🔹آمریکا بر استفاده از دیپلماسی و تنش زدایی و کاهش خطرهای درگیری و تقویت بازدارندگی تمرکز می کند.

🔹ایالات متحده به  همکاری با شرکا ومتحدانش برای افزایش توان بازدارندگی آنها در برابر فعالیت های بی ثبات کننده ایران، ادامه خواهد داد.

🔹واشنگتن هر گونه تهدیدی از سوی ایران علیه شهروندان آمریکایی و مقامات فعلی و سابق ایالات متحده را تحمل نخواهد کرد و چنانچه منافع ایالات متحده مورد حمله قرار بگیرد، آمریکا واکنش نشان خواهد داد.

🔹واشنگتن همیشه در کنار تلاش مردم ایران که برای دستیابی به حقوق اولیه ای که تهران آنان را برای مدت ها از آنها محروم کرده، خواهد ایستاد