استقامت” به دلتای یک رودخانه در مریخ رسید
استقامت” به دلتای یک رودخانه در مریخ رسید

“استقامت” به دلتای یک رودخانه در مریخ رسید 🔹مریخ‌نورد “استقامت” ناسا که سال ۲۰۲۱ در دهانه ۴۵ کیلومتری “جیزرو” فرود آمد و هدفش کشف حیات باستانی در مریخ است اکنون می‌توان گفت تا حدی به هدف خود نزدیک شده است چرا که این مریخ‌نورد به نزدیکی دلتای رودخانه باستانی مریخ رسیده است.

“استقامت” به دلتای یک رودخانه در مریخ رسید

🔹مریخ‌نورد “استقامت” ناسا که سال ۲۰۲۱ در دهانه ۴۵ کیلومتری “جیزرو” فرود آمد و هدفش کشف حیات باستانی در مریخ است اکنون می‌توان گفت تا حدی به هدف خود نزدیک شده است چرا که این مریخ‌نورد به نزدیکی دلتای رودخانه باستانی مریخ رسیده است.