استقرار اتوبوس اداره کل سلامت در شهرداری منطقه ده تبریز
استقرار اتوبوس اداره کل سلامت در شهرداری منطقه ده تبریز

⭐استقرار اتوبوس اداره کل سلامت در شهرداری منطقه ده تبریز همزمان بابرگزاری دهمین قرار خدمت، اتوبوس سلامت در محوطه شهرداری منطقه ده مستقر شد و خدمات رایگان غربالگری توسط کادر پزشکی این اداره کل ارائه گردید. به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و اموراجتماعی شهرداری تبریز، در نشست دهمین قرار خدمت شهرداری در منطقه […]

⭐استقرار اتوبوس اداره کل سلامت در شهرداری منطقه ده تبریز

همزمان بابرگزاری دهمین قرار خدمت، اتوبوس سلامت در محوطه شهرداری منطقه ده مستقر شد و خدمات رایگان غربالگری توسط کادر پزشکی این اداره کل ارائه گردید.

به گزارش امور ارتباطات اداره کل سلامت و اموراجتماعی شهرداری تبریز، در نشست دهمین قرار خدمت شهرداری در منطقه ده، نماینده محترم فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر تبریز و شهردار کلانشهر تبریز و مسئولین شهرداری و مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری و همچنین نمایندگان دستگاههای ذیربط ادارات حضور داشتند.