استقلالی‌ها در آستانه دربی پولدار شدند
استقلالی‌ها در آستانه دربی پولدار شدند

استقلالی‌ها در آستانه دربی پولدار شدند 🔹با اعلام باشگاه استقلال امروز مطالبات بازیکنان و کادرفنی همانطور که پیشتر قول پرداخت آن‌ها از سوی مدیرعامل باشگاه استقلال داده شده بود، به حساب آن‌ها واریز شد تا سطح دریافتی بازیکنان و اعضای کادرفنی استقلال به ۴٠ درصد برسد.

استقلالی‌ها در آستانه دربی پولدار شدند

🔹با اعلام باشگاه استقلال امروز مطالبات بازیکنان و کادرفنی همانطور که پیشتر قول پرداخت آن‌ها از سوی مدیرعامل باشگاه استقلال داده شده بود، به حساب آن‌ها واریز شد تا سطح دریافتی بازیکنان و اعضای کادرفنی استقلال به ۴٠ درصد برسد.