استیضاح دوم وزیر صمت در نوبت مجلس
استیضاح دوم وزیر صمت در نوبت مجلس

استیضاح دوم وزیر صمت در نوبت مجلس نایب رئیس کمیسیون اجتماعی:وزیر صمت یک مرتبه در مجلس استیضاح شده و اکنون مجددا استیضاح دوم ایشان در نوبت است. 🔹بحث واردات خودرو یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که در استیضاح ایشان مطرح خواهد شد. 🔹تاکنون اقدام خاصی که منجر به واردات خودرو شود انجام نشده است.

استیضاح دوم وزیر صمت در نوبت مجلس

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی:وزیر صمت یک مرتبه در مجلس استیضاح شده و اکنون مجددا استیضاح دوم ایشان در نوبت است.

🔹بحث واردات خودرو یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که در استیضاح ایشان مطرح خواهد شد.

🔹تاکنون اقدام خاصی که منجر به واردات خودرو شود انجام نشده است.