استیضاح وزیر بهداشت با بیش از ۶۰ امضا کلید خورد
استیضاح وزیر بهداشت با بیش از ۶۰ امضا کلید خورد

استیضاح وزیر بهداشت با بیش از ۶۰ امضا کلید خورد 🔹عبدالحسین روح الامینی رئیس کمیته غذا و دارو مجلس از طرح استیضاح وزیر بهداشت و درمان با بیش از ۶۰ امضای نمایندگان و ثبت آن در سامانه مجلس خبر داد.

استیضاح وزیر بهداشت با بیش از ۶۰ امضا کلید خورد

🔹عبدالحسین روح الامینی رئیس کمیته غذا و دارو مجلس از طرح استیضاح وزیر بهداشت و درمان با بیش از ۶۰ امضای نمایندگان و ثبت آن در سامانه مجلس خبر داد.