استیضاح وزیر کشور با بیش از ۲۰۰ امضا کلید خورد
استیضاح وزیر کشور با بیش از ۲۰۰ امضا کلید خورد

استیضاح وزیر کشور با بیش از ۲۰۰ امضا کلید خورد نمایندگان خواستار برکناری رییس ستاد انتخابات کشور شدند و استیضاح وزیر کشور را با بیش از ۲۰۰ امضا کلید زدند. شرق نوشت: نوشت: استیضاح وزیر کشور را با بیش از ۲۰۰ امضا کلید خورد. نمایندگان در واکنش به بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر […]

استیضاح وزیر کشور با بیش از ۲۰۰ امضا کلید خورد

استیضاح وزیر کشور با بیش از ۲۰۰ امضا کلید خورد

نمایندگان خواستار برکناری رییس ستاد انتخابات کشور شدند و استیضاح وزیر کشور را با بیش از ۲۰۰ امضا کلید زدند.

شرق نوشت: نوشت: استیضاح وزیر کشور را با بیش از ۲۰۰ امضا کلید خورد.

نمایندگان در واکنش به بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر عدم همراهی مقامات سیاسی و بخشداران و فرمانداران با نمایندگان در سال منتج به انتخابات مجلس؛ خواستار برکناری رییس ستاد انتخابات کشور شدند. همچنین استیضاح وزیر کشور را با بیش از ۲۰۰ امضا کلید زدند.