اسرائیل سامانه‌های هشداردهنده هوشمند در اختیار دولت زلنسکی قرار می‌دهد
اسرائیل سامانه‌های هشداردهنده هوشمند در اختیار دولت زلنسکی قرار می‌دهد

🔻اسرائیل سامانه‌های هشداردهنده هوشمند در اختیار دولت زلنسکی قرار می‌دهد 🔹بنی گانتس وزیرجنگ رژیم صهیونیستی از آمادگی این رژیم به‌منظور ارسال سامانه‌های هشداردهنده هوشمند به اوکراین خبر داد. 🔹گانتس با رد شایعات رسانه‌ای درباره ارسال تسلیحات از سوی تل‌آویو به اوکراین، ضمن رد این ادعا مدعی شد: ما می‌توانیم سامانه‌های هشداردهنده هوشمند را به اوکراین […]

🔻اسرائیل سامانه‌های هشداردهنده هوشمند در اختیار دولت زلنسکی قرار می‌دهد

🔹بنی گانتس وزیرجنگ رژیم صهیونیستی از آمادگی این رژیم به‌منظور ارسال سامانه‌های هشداردهنده هوشمند به اوکراین خبر داد.

🔹گانتس با رد شایعات رسانه‌ای درباره ارسال تسلیحات از سوی تل‌آویو به اوکراین، ضمن رد این ادعا مدعی شد: ما می‌توانیم سامانه‌های هشداردهنده هوشمند را به اوکراین ارسال کنیم، اما برنامه‌ای برای ارسال سلاح برای دولت زلنسکی نداریم.