‍ اسطوره فوتبال انگلیس درگذشت
‍ اسطوره فوتبال انگلیس درگذشت

‍ اسطوره فوتبال انگلیس درگذشت 🔹جورج کوهن، دارنده عنوان قهرمانی جام جهانی با انگلیس در سال ١٩۶۶، در سن ٨٣ سالگی درگذشت.

‍ اسطوره فوتبال انگلیس درگذشت

🔹جورج کوهن، دارنده عنوان قهرمانی جام جهانی با انگلیس در سال ١٩۶۶، در سن ٨٣ سالگی درگذشت.