اسقف ارامنه تهران با قرآن وارد نشست خبری شد
اسقف ارامنه تهران با قرآن وارد نشست خبری شد

اسقف ارامنه تهران با قرآن وارد نشست خبری شد 🔹سبو سرکیسیان اسقف ارامنه تهران با برگزاری نشست خبری، اهانت به قرآن را محکوم کرد. 🔹به گزارش همشهری آنلاین، سبو سرکیسیان اسقف ارامنه تهران با در دست داشتن قرآن کریم در نشست مطبوعاتی خود حاضر شد و در بیانیه‌ای اهانت به کتاب مقدس مسلمانان (قرآن کریم) […]

اسقف ارامنه تهران با قرآن وارد نشست خبری شد

🔹سبو سرکیسیان اسقف ارامنه تهران با برگزاری نشست خبری، اهانت به قرآن را محکوم کرد.

🔹به گزارش همشهری آنلاین، سبو سرکیسیان اسقف ارامنه تهران با در دست داشتن قرآن کریم در نشست مطبوعاتی خود حاضر شد و در بیانیه‌ای اهانت به کتاب مقدس مسلمانان (قرآن کریم) در سوئد را محکوم کرد.