اسکوچیچ رسما سرمربی زیر ۲۱ ساله‌های کرواسی شد.
اسکوچیچ رسما سرمربی زیر ۲۱ ساله‌های کرواسی شد.

اسکوچیچ رسما سرمربی زیر ۲۱ ساله‌های کرواسی شد. فدراسیون فوتبال کرواسی ظهر امروز جمعه به‌صورت رسمی خبر داد که قرارداد دراگان اسکوچیچ با تیم فوتبال زیر ۲۱ساله‌های این کشور امضا شده است.

اسکوچیچ رسما سرمربی زیر ۲۱ ساله‌های کرواسی شد.

فدراسیون فوتبال کرواسی ظهر امروز جمعه به‌صورت رسمی خبر داد که قرارداد دراگان اسکوچیچ با تیم فوتبال زیر ۲۱ساله‌های این کشور امضا شده است.