اسکوچیچ پولش را از فدراسیون گرفت
اسکوچیچ پولش را از فدراسیون گرفت

🔘 اسکوچیچ پولش را از فدراسیون گرفت 🔺 فدراسیون فوتبال بعد از توافق با دراگان اسکوچیچ – سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران – با این مربی تسویه‌حساب کرد و او ایران را ترک می‌کند.

🔘 اسکوچیچ پولش را از فدراسیون گرفت

🔺 فدراسیون فوتبال بعد از توافق با دراگان اسکوچیچ – سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران – با این مربی تسویه‌حساب کرد و او ایران را ترک می‌کند.