اشرفی اصفهانی: درگذشت مهسا امینی قلوب همه ملت ایران را جریحه دار کرد
اشرفی اصفهانی: درگذشت مهسا امینی قلوب همه ملت ایران را جریحه دار کرد

اشرفی اصفهانی: درگذشت مهسا امینی قلوب همه ملت ایران را جریحه دار کرد/ «گشت ارشاد» باید هرچه سریع تر منحل شود 🔹محمد اشرفی اصفهانی: خانواده های محترم شهدای بزرگ انقلاب مانند شهید محراب با این عمل زشت کاملا منزجر هستند و امیدواریم که این قضیه دیگر تمام شود و تکرار نشود. 🔹باید این مسائل حل […]

اشرفی اصفهانی: درگذشت مهسا امینی قلوب همه ملت ایران را جریحه دار کرد/ «گشت ارشاد» باید هرچه سریع تر منحل شود

🔹محمد اشرفی اصفهانی: خانواده های محترم شهدای بزرگ انقلاب مانند شهید محراب با این عمل زشت کاملا منزجر هستند و امیدواریم که این قضیه دیگر تمام شود و تکرار نشود.

🔹باید این مسائل حل شود و اینجا نباید رودربایستی به خرج داد؛ باید قاطعانه با عوامل این مسائل برخورد شود.

🔹باید عوامل این قضیه کاملا شناسایی شده و با آنها برخورد قاطع و قانونی صورت بگیرد؛ نه فقط زیانی حرف بزنیم، شعار بدهیم و بعد هم رها کنیم، مثل هواپیمای اوکراینی که تعدادی از مردم عزیز جان خودشان را از دست دادند.

🔹آیا نسبت به سارقین وقاتلین چنین برخوردی می شود؟! وقتی با خانمی که چهار تار موی او پوشیده نیست بخواهند این طور برخورد کنند، واقعا کار زشت و زننده ای است و هیچ قابل توجیه نیست.