اصغر فرهادی رئیس هیات داوران جشنواره زوریخ شد
اصغر فرهادی رئیس هیات داوران جشنواره زوریخ شد

اصغر فرهادی رئیس هیات داوران جشنواره زوریخ شد 🔹اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی به عنوان رئیس هیات داوران بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم «زوریخ» در کشور سوئیس انتخاب شد.

اصغر فرهادی رئیس هیات داوران جشنواره زوریخ شد

🔹اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی به عنوان رئیس هیات داوران بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم «زوریخ» در کشور سوئیس انتخاب شد.