اطفای شبانه آتش سوزی مراتع مشجر شهرستان خداآفرین
اطفای شبانه آتش سوزی مراتع مشجر شهرستان خداآفرین

اطفای شبانه آتش سوزی مراتع مشجر شهرستان خداآفرین در پی گزارش مردمی در ساعت ۱ بامداد روز یک شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ مبنی بر آتش سوزی مراتع مشجر خمارلو همکاران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خداآفرین به اتفاق مهندس قنبری معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل به محل عزیمت و با توجه به احتمال […]

اطفای شبانه آتش سوزی مراتع مشجر شهرستان خداآفرین

در پی گزارش مردمی در ساعت ۱ بامداد روز یک شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ مبنی بر آتش سوزی مراتع مشجر خمارلو همکاران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خداآفرین به اتفاق مهندس قنبری معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل به محل عزیمت و با توجه به احتمال سرایت آتش به جنگل های منطقه، علیرغم صعب العبور بودن و شیب تند و محدودیت ها و خطرات اطفای شبانه حریق با اقدامی جهادی پس از ۳ ساعت تلاش اطفا گردید.

لازم به ذکر است در این عملیات مهندس قنبری معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل و همچنین مهندس امیدنیا رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بصورت میدانی و عبور از سخت ترین مسیر از پیشروی آتش به سمت جنگل جلوگیری نمودند. این عملیات در ساعت ۳/۵ اطفا و پس یک ساعت لکه گیری در ساعت ۴/۵صبح بطور کامل اطفا گردید.

ضمنا در این آتش سوزی حدود ۳هکتار از مراتع مشجر طعمه حریق گردید. با توجه به احتمال عمدی بودن آتش سوزی تحقیقات لازم برای یافتن عاملان در حال انجام می باشد.