.*”اطلاعیه قطع گاز در شهرستان شبستر”*
.*”اطلاعیه قطع گاز در شهرستان شبستر”*

.*”اطلاعیه قطع گاز در شهرستان شبستر”* روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، طی صدور اطّلاعیه ای اعلام کرد: با توجّه به ضرورت انجام عملیات توسعه شبکه، الزاما جریان گاز طبیعی: *بخش هایی از شهر تسوج در آدرس: انتهای خیابان شهید مطهری، کوچه رسالت و کوچه سنجد از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ روز سه شنبه […]

.*”اطلاعیه قطع گاز در شهرستان شبستر”*

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، طی صدور اطّلاعیه ای اعلام کرد: با توجّه به ضرورت انجام عملیات توسعه شبکه، الزاما جریان گاز طبیعی: *بخش هایی از شهر تسوج در آدرس: انتهای خیابان شهید مطهری، کوچه رسالت و کوچه سنجد از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴* قطع خواهد گردید.

لذا از مشترکین محدوده یادشده درخواست می گردد به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی، شیر اصلی گاز املاک خود را در مدت زمان قطعی گاز، بسته نگهداشته، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نموده و در صورت بروز هرگونه مشکل، سریعاً مراتب را از طریق شماره تماس۱۹۴ به واحد امداد گاز اطلاع دهند.

در این اطّلاعیه از همکاری و شکیبایی مشترکین محترم ساکن منطقه در طول مدت انجام عملیات، باهدف تامین جریان پایدار گاز طبیعی و بهره مندی سایر متقاضیان، قدردانی گردیده است.