“اطلاعیه پیشگیرانه و ایمنی”
“اطلاعیه پیشگیرانه و ایمنی”

“اطلاعیه پیشگیرانه و ایمنی” روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی درپی هشدار جوی شماره ۳۱ دریافتی از اداره کل هواشناسی استان در زمینه بارش باران گاهی بصورت رگبار رعد و برق، وزش باد (بعضاً تندبادهای لحظه ای و نسبتاً شدید)، بارش برف در ارتفاعات توام با مه و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ، […]

“اطلاعیه پیشگیرانه و ایمنی”

روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی درپی هشدار جوی شماره ۳۱ دریافتی از اداره کل هواشناسی استان در زمینه بارش باران گاهی بصورت رگبار رعد و برق، وزش باد (بعضاً تندبادهای لحظه ای و نسبتاً شدید)، بارش برف در ارتفاعات توام با مه و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ، طی روزهای آتی،  از  عموم مردم شریف استان درخواست کرد تا ضمن بازدید مسیر دودکش های متصل به وسایل گازسوز و کلاهک H شکل انتهایی در پشت بام و اطمینان از باز بودن مسیر و محکم بودن کلاهک، از وقوع هرگونه حادثه مکش معکوس گازهای سمی و احتمال مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن پیشگیری نموده و نیز تمهیدات لازم را با عمل به توصیه های پیشگیرانه کارشناسان مدیریت بحران، به منظور رفع بدون حادثه ناشی از اثرات احتمالی پدیده جوی پیش بینی شده بکار گیرند.
همچنین درصورت مشاهده زمینه های ورود آسیب و خسارت به تاسیسات گاز در مناطق مختلف استان، مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۱۹۴ به واحد امداد مکانیزه شرکت گاز اطلاع دهند تا نیروهای عملیاتی و امدادی با اقدام بموقع مانع از بروز حوادث احتمالی گردند.