اظهارات خوش‌چهره درباره طبقه متوسط / چه کسانی از فقیر شدن مردم استقبال می‌کنند؟
اظهارات خوش‌چهره درباره طبقه متوسط / چه کسانی از فقیر شدن مردم استقبال می‌کنند؟

اظهارات خوش‌چهره درباره طبقه متوسط / چه کسانی از فقیر شدن مردم استقبال می‌کنند؟ محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران: برخی جریان‌های سیاسی که اغراض خاص دارند معتقدند مردم هر چه فقیرتر باشند در اختیارترند و اگر سیرتر بشوند مطالبه‌گر خواهند شد. 🔹من حقوق استاد تمامی دارم اما باز کار می کنم، در عین حال […]

اظهارات خوش‌چهره درباره طبقه متوسط / چه کسانی از فقیر شدن مردم استقبال می‌کنند؟

محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران: برخی جریان‌های سیاسی که اغراض خاص دارند معتقدند مردم هر چه فقیرتر باشند در اختیارترند و اگر سیرتر بشوند مطالبه‌گر خواهند شد.

🔹من حقوق استاد تمامی دارم اما باز کار می کنم، در عین حال سطح رفاه‌مان هم پایین آمده است. پس ما مصداق مستضعف و محروم هستیم بازنشسته‌ای که سی سال با شرافت کار کرده اما الان خجالت زن و بچه را ‌می‌کشد، مصداق محروم و مستضعف است.

چرا این اتفاق افتاده؟ عرضه نامناسب، فضای نامناسب و سیاستگذاری نامناسب زمینه را برای بروز این اتفاق فراهم کرده است.

🔹جامعه‌ی معقول جامعه‌ای است که اکثریت مردم آن از تولید ثروت منتفع می‌شوند اما چنین اتفاقی در جامعه‌ی تولیدمحور می‌افتد. خاصیت ارز نفتی انتفاع اکثریت مردم نیست. می‌بینیم ارزهای نفتی صرف قاچاق و غیره می شود و چنین خاصیتی را ندارند.