اعتیاد_اینترنتی فرزندان را جدی بگیرید.
اعتیاد_اینترنتی فرزندان را جدی بگیرید.

اعتیاد_اینترنتی فرزندان را جدی بگیرید. علائم اعتیاد به اینترنت شامل موارد زیر می‌شود: تمایل به استفاده بیش از حد از اینترنت افزایش زمان صرف شده در استفاده از اینترنت عدم قدرت کنترل کردن استفاده از اینترنت تحریک شدید به استفاده از اینترنت در صورتی که از آن دور شوید تغییر در الگوی خواب و بیداری […]

اعتیاد_اینترنتی فرزندان را جدی بگیرید.

علائم اعتیاد به اینترنت شامل موارد زیر می‌شود:

 1. تمایل به استفاده بیش از حد از اینترنت
 2. افزایش زمان صرف شده در استفاده از اینترنت
 3. عدم قدرت کنترل کردن استفاده از اینترنت
 4. تحریک شدید به استفاده از اینترنت در صورتی که از آن دور شوید
 5. تغییر در الگوی خواب و بیداری به دلیل استفاده بیش از حد از اینترنت
 6. کاهش علاقه به فعالیت‌های دیگر به جز استفاده از اینترنت
 7. افزایش سطح تحریک و ناراحتی در صورتی که از اینترنت دور شوید
 8. کاهش عملکرد در کار، تحصیل یا روابط خانوادگی به دلیل استفاده بیش از حد از اینترنت.

راه کارهای درمان اعتیاد اینترنتی:

 1. تعیین محدودیت زمانی برای استفاده از اینترنت و رعایت آن
 2. تلاش برای تغییر الگوی استفاده از اینترنت، مثلاً به جای استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی، به دنبال فعالیت‌های دیگر بگردید
 3. شرکت در فعالیت‌های خارج از منزل و در گروه‌های اجتماعی
 4. مراجعه به مشاوران و روان‌شناسان جهت درمان روان‌شناختی
 5. استفاده از نرم‌افزارهای کنترل کننده زمان استفاده از اینترنت
 6. تلاش برای بهبود روابط خانوادگی و اجتماعی
 7. تغییر سبک زندگی به سمت فعالیت‌های سالم و سازنده
 8. تلاش برای ارتقای مهارت‌های اجتماعی و روابط عمومی.