اعلام آمادگی قطر برای اکتشاف نفت لبنان
اعلام آمادگی قطر برای اکتشاف نفت لبنان

🔻اعلام آمادگی قطر برای اکتشاف نفت لبنان 🔹ولید فیاض وزیر انرژی و آب دولت موقت لبنان امروز جمعه از تمایل قطر برای مشارکت در عملیات اکتشاف نفت در بلوک های ۴ و ۹ لبنان در کنار شرکتهای توتال و اینی خبر داد.

🔻اعلام آمادگی قطر برای اکتشاف نفت لبنان

🔹ولید فیاض وزیر انرژی و آب دولت موقت لبنان امروز جمعه از تمایل قطر برای مشارکت در عملیات اکتشاف نفت در بلوک های ۴ و ۹ لبنان در کنار شرکتهای توتال و اینی خبر داد.