اعلام جزییات مرگ فرزند نسرین مقانلو از سوی بازپرس جنایی تهران
اعلام جزییات مرگ فرزند نسرین مقانلو از سوی بازپرس جنایی تهران

اعلام جزییات مرگ فرزند نسرین مقانلو از سوی بازپرس جنایی تهران 🔹بررسی‌های اولیه متخصصان پزشکی قانونی احتمال مسمومیت دارویی را علت مرگ پسر ۲۶ ساله اعلام کردند. با این حال بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی برای سم شناسی، بررسی نمونه‌ها از سوی متخصصان تشخیص هویت، تحقیق از […]

اعلام جزییات مرگ فرزند نسرین مقانلو از سوی بازپرس جنایی تهران

🔹بررسی‌های اولیه متخصصان پزشکی قانونی احتمال مسمومیت دارویی را علت مرگ پسر ۲۶ ساله اعلام کردند. با این حال بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی برای سم شناسی، بررسی نمونه‌ها از سوی متخصصان تشخیص هویت، تحقیق از خانواده ارشیا، بررسی سوابق بیماری و پرونده بالینی او را صادر کرد.