اعلام نتایج دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی
اعلام نتایج دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی

اعلام نتایج دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی 🔹رییس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام ‌اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۴۰۱ خبر داد.

اعلام نتایج دوره‌های کاردانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی

🔹رییس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام ‌اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۴۰۱ خبر داد.