افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

دکتر جمال پور سرپرست دانشگاه پیام نور استان خبر داد:افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 🔺در راستای ارتقاء بهره وری نیروی کار متخصص و ارتقاء صلاحیتهای فنی و حرفه ای و توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان برای ورود به عرصه فعالیتهای اقتصادی، مرکز TMC دانشگاه پیام نور […]

دکتر جمال پور سرپرست دانشگاه پیام نور استان خبر داد:افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

🔺در راستای ارتقاء بهره وری نیروی کار متخصص و ارتقاء صلاحیتهای فنی و حرفه ای و توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان برای ورود به عرصه فعالیتهای اقتصادی، مرکز TMC دانشگاه پیام نور استان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان در ساختمان ستاد استان افتتاح و راه اندازی  شد.