افزایش امیدواری برای آماده شدن سردار آزمون
افزایش امیدواری برای آماده شدن سردار آزمون

افزایش امیدواری برای آماده شدن سردار آزمون 🔹باشگاه بایرلورکوزن: دوری آزمون بین ۶ تا ۸ هفته تخمین زده می‌شود 🔹پس از این ماجرا پزشکان تیم ملی با پزشکان باشگاه لورکوزن تماس گرفته و مشخص شد باشگاه آلمانی حداکثر زمان دوری را برای آزمون در نظر گرفته است.

افزایش امیدواری برای آماده شدن سردار آزمون

🔹باشگاه بایرلورکوزن: دوری آزمون بین ۶ تا ۸ هفته تخمین زده می‌شود

🔹پس از این ماجرا پزشکان تیم ملی با پزشکان باشگاه لورکوزن تماس گرفته و مشخص شد باشگاه آلمانی حداکثر زمان دوری را برای آزمون در نظر گرفته است.