افزایش تعداد شهرهای با وضعیت زرد در کشور
افزایش تعداد شهرهای با وضعیت زرد در کشور

🔻افزایش تعداد شهرهای با وضعیت زرد در کشور مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته های گذشته ۰ بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴ به ۷ شهر رسید. 🔹همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۶۲ به […]

🔻افزایش تعداد شهرهای با وضعیت زرد در کشور

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته های گذشته ۰ بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴ به ۷ شهر رسید.

🔹همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۶۲ به ۱۰۱ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۸۲ به ۳۴۰ شهر کاهش یافت.

🔴 قرمز: ۰ شهر

🟠 نارنجی: ۷ شهر

🟡 زرد: ۱۰۱ شهر

🔵 آبی: ۳۴۰ شهر