افزایش تورم در آبان/ هزینه خانوارها ۴۶ درصد بیشتر شد
افزایش تورم در آبان/ هزینه خانوارها ۴۶ درصد بیشتر شد

افزایش تورم در آبان/ هزینه خانوارها ۴۶ درصد بیشتر شد 🔹مرکز آمار وضعیت شاخص تورم در آبان‌ماه را منتشر کرد که نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه با افزایش ۱.۸ درصدی نسبت به مهرماه به ۲۹ درصد افزایش یافته است. 🔹براین اساس، خانوارهای ایرانی در آبان ماه به طور میانگین ۴۶.۴ درصد بیشتر از آبان ماه […]

افزایش تورم در آبان/ هزینه خانوارها ۴۶ درصد بیشتر شد

🔹مرکز آمار وضعیت شاخص تورم در آبان‌ماه را منتشر کرد که نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه با افزایش ۱.۸ درصدی نسبت به مهرماه به ۲۹ درصد افزایش یافته است.

🔹براین اساس، خانوارهای ایرانی در آبان ماه به طور میانگین ۴۶.۴ درصد بیشتر از آبان ماه سال گذشته برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات هزینه کرده‌اند.