افزایش حدود یک میلیون تومانی سکه در یک هفته
افزایش حدود یک میلیون تومانی سکه در یک هفته

🔻افزایش حدود یک میلیون تومانی سکه در یک هفته 🔹هر قطعه سکه طلا طرح امامی روز ۶ مهرماه ۱۴ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان بود که با ۹۲۴ هزار تومان افزایش امروز سه شنبه ۱۲ مهرماه به ۱۵ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان رسید. 🔹هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم در این […]

🔻افزایش حدود یک میلیون تومانی سکه در یک هفته

🔹هر قطعه سکه طلا طرح امامی روز ۶ مهرماه ۱۴ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان بود که با ۹۲۴ هزار تومان افزایش امروز سه شنبه ۱۲ مهرماه به ۱۵ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان رسید.

🔹هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید هم در این مدت با افزایش ۸۹۶ هزار تومانی از ۱۳ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان به ۱۴ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان رسید.