افزایش سرانه پارکی و توزیع متوازن  بوستان‌های شهری از  برنامه های اصلی حوزه فضای سبز است.
افزایش سرانه پارکی و توزیع متوازن  بوستان‌های شهری از  برنامه های اصلی حوزه فضای سبز است.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز:افزایش سرانه پارکی و توزیع متوازن  بوستان‌های شهری از  برنامه های اصلی حوزه فضای سبز است. مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز افزایش سرانه پارکی و توزیع متوازن بوستان‌های شهری را از اصلی‌ترین برنامه های حوزه فضای سبز تبریز برشمرد. به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، […]

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز:افزایش سرانه پارکی و توزیع متوازن  بوستان‌های شهری از  برنامه های اصلی حوزه فضای سبز است.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز افزایش سرانه پارکی و توزیع متوازن بوستان‌های شهری را از اصلی‌ترین برنامه های حوزه فضای سبز تبریز برشمرد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز، اکبر امجدی که در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی استان آذربایجانشرقی سخن می گفت با اشاره به اهمیت بهسازی و توسعه پارکهای سطح شهر، گفت: پارکهای سطح شهر نقطه اتصال شهروندان عزیز با مجموعه شهرداری است و لازم است با بهسازی مناسب بوستان‌ها و توسعه و نیز توزیع متوازن آنها در سطح شهر در راستای ارائه خدمات شایسته به این عزیزان و افزایش سطح رضایتمندی مردمی اقدامات موثری به عمل آورد.وی استفاده مناسب از کاربری‌های فرهنگی پارکها را نیز مورد تاکید قرار داد که موجب ارتباط تنگاتنگ با اقشار مختلف جامعه و استفاده بیشتر از پتانسیل و ظرفیت حضور مردمی برای حل سریع موارد و مشکلات موجود خواهد شد.

امجدی همچنین در این مصاحبه از سایر برنامه های پیش روی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز برای بهبود وضعیت کمی و کیفی فضای سبز تبریز از جمله تکمیل کمربندهای سبز جنوبی، شمالی و نیز غربی تبریز با بدنه سازی ترانشه های این مسیرها ، توسعه تفرجگاههای پیرامونی شهر، هرس و پیرایش به موقع درختان و نیز فرم دهی ارقام ردیفی و همچنین برنامه ریزی برای مدیریت هرچه بهتر منابع آبی و  اجرای شبکه جامع آب خام شهری خبر داد.