افزایش قیمت بنزین در امارات
افزایش قیمت بنزین در امارات

افزایش قیمت بنزین در امارات 🔹قیمت بنزین در امارات متحده عربی امسال، برای پنجمین سال افزایش یافت. 🔹بنزین اکنون در امارات متحده عربی سه برابر گران‌تر از کویت و بیش از دو برابر میانگین قیمت هر لیتر بنزین در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است. 🔹قیمت نفت امسال تحت تاثیر پیامدهای جنگ در […]

افزایش قیمت بنزین در امارات

🔹قیمت بنزین در امارات متحده عربی امسال، برای پنجمین سال افزایش یافت.

🔹بنزین اکنون در امارات متحده عربی سه برابر گران‌تر از کویت و بیش از دو برابر میانگین قیمت هر لیتر بنزین در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است.

🔹قیمت نفت امسال تحت تاثیر پیامدهای جنگ در اوکراین، حدود ۵۰ درصد رشد کرده و به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است.