افزایش ورود گردشگر به منطقه آزاد ارس
افزایش ورود گردشگر به منطقه آزاد ارس

افزایش ورود گردشگر به منطقه آزاد ارس سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس:از ابتدای امسال تا پایان تیرماه بر اساس ترددهای ثبت شده ۷ میلیون و ۲۱۳ هزار تن وارد منطقه آزاد ارس شده‌اند. این نشان می‌دهد ارس پتانسیل بالایی در جذب گردشگر دارد و در صورت سرمایه‌گذاری در این بخش، […]

افزایش ورود گردشگر به منطقه آزاد ارس

سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس:از ابتدای امسال تا پایان تیرماه بر اساس ترددهای ثبت شده ۷ میلیون و ۲۱۳ هزار تن وارد منطقه آزاد ارس شده‌اند. این نشان می‌دهد ارس پتانسیل بالایی در جذب گردشگر دارد و در صورت سرمایه‌گذاری در این بخش، می‌تواند مقصد سفر افرادی بیشتری شود.

در بازه‌ی زمانی ۴ ماهه، ۱۵ هزار و ۹۰۴ گردشگر خارجی میهمان منطقه آزاد ارس شده‌اند و امید آن می‌رود با کاهش تب‌وتاب کرونایی و تقویت تبلیغات برون‌مرزی، بر تعداد گردشگران خارجی افزوده شود.