افزایش ۱۰۰ درصدی مصرف گاز خانگی طی هفته گذشته
افزایش ۱۰۰ درصدی مصرف گاز خانگی طی هفته گذشته

🔻افزایش ۱۰۰ درصدی مصرف گاز خانگی طی هفته گذشته مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران: همزمان با آغاز دوره سرد سال، مصرف گاز در کشور ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و انتظار می‌رود روند افزایشی مصرف تا هفته آینده نیز ادامه یابد.

🔻افزایش ۱۰۰ درصدی مصرف گاز خانگی طی هفته گذشته

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران: همزمان با آغاز دوره سرد سال، مصرف گاز در کشور ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و انتظار می‌رود روند افزایشی مصرف تا هفته آینده نیز ادامه یابد.