افزایش ۱۳ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه
افزایش ۱۳ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه

افزایش ۱۳ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه معتمدیان، دبیرکارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه: در حال حاضر آب با سرعت ۶۵ مترمکعب بر ثانیه وارد پیکره دریاچه می‌شود که این امر موجب افزایش ۱۳ سانتی متری تراز این پهنه آبی شده است. این دریاچه در حال حاضر بیش از یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون مترمکعب آب […]

افزایش ۱۳ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه

معتمدیان، دبیرکارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه:

در حال حاضر آب با سرعت ۶۵ مترمکعب بر ثانیه وارد پیکره دریاچه می‌شود که این امر موجب افزایش ۱۳ سانتی متری تراز این پهنه آبی شده است.

این دریاچه در حال حاضر بیش از یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون مترمکعب آب دارد.