افزایش ۳۰ درصدی حقوق در ترکیه
افزایش ۳۰ درصدی حقوق در ترکیه

افزایش ۳۰ درصدی حقوق در ترکیه 🔹 رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد که تصمیم گرفته است حداقل دستمزد را در این کشور ۳۰ درصد افزایش دهد تا از خانواده‌ها در برابر تورم فزاینده محافظت کند.

افزایش ۳۰ درصدی حقوق در ترکیه

🔹 رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد که تصمیم گرفته است حداقل دستمزد را در این کشور ۳۰ درصد افزایش دهد تا از خانواده‌ها در برابر تورم فزاینده محافظت کند.