افزایش ۶۱ درصدی نرخ اجاره‌بها در کشور
افزایش ۶۱ درصدی نرخ اجاره‌بها در کشور

🔴 افزایش ۶۱ درصدی نرخ اجاره‌بها در کشور مرکز آمار ایران:مبلغ اجاره‎ ماهانه در سطح کشور نسبت به فصل قبل ۱۶.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۶۰.۹ درصد افزایش داشته است. 🔹متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی نسبت به فصل قبل ۸.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۸ […]

🔴 افزایش ۶۱ درصدی نرخ اجاره‌بها در کشور

مرکز آمار ایران:مبلغ اجاره‎ ماهانه در سطح کشور نسبت به فصل قبل ۱۶.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۶۰.۹ درصد افزایش داشته است.

🔹متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی نسبت به فصل قبل ۸.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۸ درصد افزایش داشته است.