اقدامات تازه برای بهبود عملکرد بورس
اقدامات تازه برای بهبود عملکرد بورس

🔘 اقدامات تازه برای بهبود عملکرد بورس ⬅️ سازمان بورس با برگزاری ۲نشست، اقدامات جدیدی را برای احیای معاملات آغاز کرد 🔺 به‌دنبال تداوم روند نزولی بازارسهام، رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور ۸چالش اصلی که منجر به نزول بازار سهام شده است را تشریح کرد. 🔺 همزمان با آن سازمان بورس […]

🔘 اقدامات تازه برای بهبود عملکرد بورس

⬅️ سازمان بورس با برگزاری ۲نشست، اقدامات جدیدی را برای احیای معاملات آغاز کرد

🔺 به‌دنبال تداوم روند نزولی بازارسهام، رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور ۸چالش اصلی که منجر به نزول بازار سهام شده است را تشریح کرد.

🔺 همزمان با آن سازمان بورس در ۲نشست ویژه یکی با سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی و یکی با انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی اقدامات تازه‌ای را برای بهبود عملکرد بورس آغاز کرد.

🔺 به موازات این نشست‌ها بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صنعت نیز یک توافقنامه ۲۲بندی برای حمایت از تولید امضا کردند که می‌تواند منجر به بهبود عملکرد شرکت‌های حاضر در بازار سهام شود.