الجزایر: جهان عرب نیازمند سوریه است
الجزایر: جهان عرب نیازمند سوریه است

الجزایر: جهان عرب نیازمند سوریه است وزیر خارجه الجزایر در دیدار با بشار اسد:🔹نبود سوریه در نشست اتحادیه عرب به فعالیت‌های مشترک عربی زیان وارد می‌کند. 🔹همگان باید بدانند که حضور سوریه در مرکز فعالیت‌های عربی امری بسیار حایز اهمیت است. 🔹ما در ر ابطه با توسعه همکاری اقتصادی و تجاری در راستای منافع دو […]

الجزایر: جهان عرب نیازمند سوریه است

وزیر خارجه الجزایر در دیدار با بشار اسد:🔹نبود سوریه در نشست اتحادیه عرب به فعالیت‌های مشترک عربی زیان وارد می‌کند.

🔹همگان باید بدانند که حضور سوریه در مرکز فعالیت‌های عربی امری بسیار حایز اهمیت است.

🔹ما در ر ابطه با توسعه همکاری اقتصادی و تجاری در راستای منافع دو کشور الجزایر و سوریه به توافق رسیدیم.