الزام شهرداری تبریز بر ایجاد سامانه نظارت و اجرا به تصویب شورا رسید
الزام شهرداری تبریز بر ایجاد سامانه نظارت و اجرا به تصویب شورا رسید

اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص ارزیابی و پایش برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری، با پیشنهاد رئیس شورا مبنی بر الزام شهرداری تبریز بر ایجاد سامانه نظارت و اجرا موافقت کردند. به گزارش تایسیزنیوز، همچنین اعضای شورای اسلامی در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه خود به ارزیابی و پایش برنامه راهبردای عملیاتی شهرداری تبریز […]

اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص ارزیابی و پایش برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری، با پیشنهاد رئیس شورا مبنی بر الزام شهرداری تبریز بر ایجاد سامانه نظارت و اجرا موافقت کردند.

به گزارش تایسیزنیوز، همچنین اعضای شورای اسلامی در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه خود به ارزیابی و پایش برنامه راهبردای عملیاتی شهرداری تبریز ۱۳۹۸- ۱۴۰۲  طی مدت چهار سال گذشته پرداختند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز با بیان اینکه بر اساس دستور العمل ابلاغی از سوی وزرات کشور به شهرداری ها در خصوص تهیه و تدوین برنامه عملیاتی راهبردی، اقدامات لازم شروع شده است، تصریح کرد: تدوین برنامه راهبردی عملیاتی ۱۴۰۳-۱۴۰۷ آغاز شده است و کارگروه‌ها  در ۱۰ حوزه تخصصی شکل گرفته و مشغول فعالیت هستند.

محبوب تیزپاز نیاری با برشماری قوانین تدوین برنامه پنج ساله آتی شهرداری اعم از تصویب احکام در ۱۵۳ عنوان، تعیین سنجش های لازم برای احکام، تبیین اولویت های سنجش برنامه قوانین، افزود: ارزیابی عملکرد برنامه راهبردی و عملیاتی ۱۳۹۸-۱۴۰۲ تمامی حوزه در پنج سطح عالی، بسیار خوب، خوب، ضعیف و بسیار ضعیف مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت موفقیت عملکرد این برنامه  ۴۵.۱  درصد است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص برنامه راهبردی عملیاتی پنج ساله آتی شهرداری اظهار کرد: برنامه مطلوبی تدوین شده و در صورت تکمیل آن تا سه ماه آینده، می توان بودجه سال آینده را بر اساس برنامه پنج ساله دوم تهیه و تدوین شود.

همچنین علیرضا نوای باغبان با اشاره به اینکه معین شده تا نظارت بر برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری توسط مرکز پژوهش های شورا انجام گیرد، خاطر نشان کرد: در راهبردها، چشم انداز و سیاست گذاری شهرداری، نظرات اعضای شورا نیز احصا و اعمال شده است و برهمین اساس فرصت سه ماهه برای تدوین برنامه پنج ساله دوم وجود دارد.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر با بیان اینکه برنامه های یکساله و پیشنهادات شورای اسلامی شهر در برنامه پنج ساله دقیق اعمال نشده است، گفت: مرکز پژوهش از طریق شورا نامه ای ارسال کرده و خواستار گزارش عملکرد شده است ولی عملکرد مجموعه ها به استثنای مترو، آنچنان قوی نیست.

روح الله رشیدی با بیان اینکه برنامه های پنج ساله در چارچوب چشم انداز ۱۲ ساله تدوین می شود، ادامه داد: پیشنهاد می کنم برنامه پنج ساله اول، برای کاهش هزینه ها یک سال  نیز تمدید شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز تصریح کرد: مقرر شده است تا دو ماه گزارش مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر در خصوص برنامه راهبردی عملیاتی به شورا ارائه شود تا بر اساس داده ها مبنی بر تمدید برنامه فعلی و یا تدوین برنامه جدید تصمیم گیری شود. از طرفی  پیشنهاد می کنم یک سال، برنامه پنج ساله اول تمدید شود.