«الکس» ساعاتی پیش از اجرای حکم اعدام (عکس)
«الکس» ساعاتی پیش از اجرای حکم اعدام (عکس)

«الکس» ساعاتی پیش از اجرای حکم اعدام (عکس) در پی تایید رای شهروز سخنوری معروف به الکس در دیوان عالی کشور، بامداد امروز «شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲»، حکم او، پس از طی تشریفات قانونی اجرا و وی به دار مجازات آویخته شد. الکس سرشبکه اسکورت و قاچاق زنان و دختران ایرانی به برخی کشور‌های […]

«الکس» ساعاتی پیش از اجرای حکم اعدام (عکس)

«الکس» ساعاتی پیش از اجرای حکم اعدام (عکس)

در پی تایید رای شهروز سخنوری معروف به الکس در دیوان عالی کشور، بامداد امروز «شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲»، حکم او، پس از طی تشریفات قانونی اجرا و وی به دار مجازات آویخته شد. الکس سرشبکه اسکورت و قاچاق زنان و دختران ایرانی به برخی کشور‌های منطقه بود.