امام جمعه اردبیل: امام جمعه، امام جمعه فرد شراب خوار هم هست
امام جمعه اردبیل: امام جمعه، امام جمعه فرد شراب خوار هم هست

امام جمعه اردبیل: امام جمعه، امام جمعه فرد شراب خوار هم هست سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان اردبیل: 🔹امام جمعه نباید فحش بگوید، طرد کند و عصبانی شود و امام جمعه نباید نسبت به این طایفه و آن طایفه تند شود. 🔹امام جمعه، امام جمعه همه کس است؛ امام جمعه فرد شراب […]

امام جمعه اردبیل: امام جمعه، امام جمعه فرد شراب خوار هم هست

سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان اردبیل: 🔹امام جمعه نباید فحش بگوید، طرد کند و عصبانی شود و امام جمعه نباید نسبت به این طایفه و آن طایفه تند شود.

🔹امام جمعه، امام جمعه همه کس است؛ امام جمعه فرد شراب خوار هم هست. بنابر این امام جمعه باید از این جهت همه را زیر بال و پر خودش بگیرد؛ حتی کسانی که عنادی دارند این وثوق را داشته باشند که از امام جمعه طلب خیرخواهی کنند.🔹

امام جمعه نباید کار جناحی کند. الآن در شهر ما، هر دو جناح چپ و راست با ما مشورت می کنند. یعنی ما را امین و خیرخواه خودشان دانسته اند.

🔹انواع گروه هایی که عناوین سیاسی دارند یا ملتی هستند، یعنی ناسیونالیسم و ملی گرا هستند، با ما مشورت می کنند.