امام جمعه اردبیل: نباید صحبت های نادرستی در مورد هنرمندان به زبان بیاوریم
امام جمعه اردبیل: نباید صحبت های نادرستی در مورد هنرمندان به زبان بیاوریم

🔻امام جمعه اردبیل: نباید صحبت های نادرستی در مورد هنرمندان به زبان بیاوریم / قلب های کوچک و نگاه های کم عمق زمینه طرد را  درست می کند عاملی، امام جمعه اردبیل در دیدار با معاون حقوقی وزیر ارشاد:وزارت ارشاد بایستی تلاش کند که هنرمندان به اردوگاه های مخالف و بیگانه هل داده نشوند 🔹همه […]

🔻امام جمعه اردبیل: نباید صحبت های نادرستی در مورد هنرمندان به زبان بیاوریم / قلب های کوچک و نگاه های کم عمق زمینه طرد را  درست می کند

عاملی، امام جمعه اردبیل در دیدار با معاون حقوقی وزیر ارشاد:وزارت ارشاد بایستی تلاش کند که هنرمندان به اردوگاه های مخالف و بیگانه هل داده نشوند

🔹همه انسان ها از جمله نخبگان هنری احتیاج به تکریم مناسب با نقش خودشان دارند برنامه ریزی و  مدیریت این امر بسیار خطیر بر عهده وزیر ارشاد است

🔹هنرمندان که بخش مهمی از ملت ما هستند در ذهن و قلب بخش عظیمی  از  مردم نفوذ دارند و ما نباید چنین ظرفیت هایی را به چشم حقارت نگاه یا آن را به دشمن واگذار یا صحبت های نادرستی در مورد آنها به زبان بیاوریم .

🔹گاهی انسان های کوچک با قلب های کوچک و نگاه های کم عمق زمینه طرد را  درست می کند.