امام جمعه تبریز: طوری فرهنگ سازی شود که اگر کسی بخواهد بدون حجاب درون جامعه بیاید، قبح داشته باشد
امام جمعه تبریز: طوری فرهنگ سازی شود که اگر کسی بخواهد بدون حجاب درون جامعه بیاید، قبح داشته باشد

حجاب هم در مقررات اسلام و هم در مقررات جمهوری اسلامی ایران وجود دارد حجت‌الاسلام آل هاشم:▫️شخصا اعتقاد من این است که باید برخوردهای ما ایجابی باشد و سلبی نباشد. ▫️مثلا یک زمانی کسانی که اهل دخانیات بودند در داخل هواپیما و اداره هم سیگار می کشیدند و الآن این مسأله در جامعه قبح دارد […]

حجاب هم در مقررات اسلام و هم در مقررات جمهوری اسلامی ایران وجود دارد

حجت‌الاسلام آل هاشم:▫️شخصا اعتقاد من این است که باید برخوردهای ما ایجابی باشد و سلبی نباشد.

▫️مثلا یک زمانی کسانی که اهل دخانیات بودند در داخل هواپیما و اداره هم سیگار می کشیدند و الآن این مسأله در جامعه قبح دارد و اگر کسی بخواهد سیگار بکشد همه با چشم بد نگاه می کنند. فرهنگ سازی شد که سیگار کشیدن در جامعه خوب نیست.

▫️لذا باید طوری فرهنگ سازی شود که اگر کسی بخواهد بدون حجاب درون جامعه بیاید، قبح داشته باشد و همه بگویند او چه کار بدی انجام می دهد. فرهنگ سازی خیلی مهم است و به نظرم کار ایجابی باید بیشتر شود.