امام جمعه تبریز: غربی‌ها چاره‌ای جز بازگشت به میز مذاکره با ایران ندارند
امام جمعه تبریز: غربی‌ها چاره‌ای جز بازگشت به میز مذاکره با ایران ندارند

🔻امام جمعه تبریز: غربی‌ها چاره‌ای جز بازگشت به میز مذاکره با ایران ندارند آل هاشم:🔹غربی‌ها برای مواجهه با ایران چاره‌ای جز بازگشت به میز مذاکره ندارند. 🔹مقصود ما از مذاکرات انتفاع اقتصادی است و اگر این هدف با فریبکاری توسط غربی‌ها انجام نگیرد مذاکره اهمیتی ندارد و قطعاً جمهوری اسلامی ایران در میان زیاده‌خواهی غربی‌ها […]

🔻امام جمعه تبریز: غربی‌ها چاره‌ای جز بازگشت به میز مذاکره با ایران ندارند

آل هاشم:🔹غربی‌ها برای مواجهه با ایران چاره‌ای جز بازگشت به میز مذاکره ندارند.

🔹مقصود ما از مذاکرات انتفاع اقتصادی است و اگر این هدف با فریبکاری توسط غربی‌ها انجام نگیرد مذاکره اهمیتی ندارد و قطعاً جمهوری اسلامی ایران در میان زیاده‌خواهی غربی‌ها ایستاده و همچنان روی منافع ملی متمرکز است.