امام جمعه تبریز: مخالف هرگونه تغییر و جابجایی در مرزهایمان هستیم
امام جمعه تبریز: مخالف هرگونه تغییر و جابجایی در مرزهایمان هستیم

💢 امام جمعه تبریز: مخالف هرگونه تغییر و جابجایی در مرزهایمان هستیم حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم:▫️ما در موضوع قره‌باغ موضع اصولی خود را نشان دادیم و مخالف اشغال و تغییر در ژئوپلتیک مرزی هستیم. ▫️همسایگان ما با مداخله بیگانگان نباید امنیت ملی ما را به مخاطره بیاندازند زیرا همه ما در این منطقه منافع مشترکی […]

💢 امام جمعه تبریز: مخالف هرگونه تغییر و جابجایی در مرزهایمان هستیم

حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم:▫️ما در موضوع قره‌باغ موضع اصولی خود را نشان دادیم و مخالف اشغال و تغییر در ژئوپلتیک مرزی هستیم.

▫️همسایگان ما با مداخله بیگانگان نباید امنیت ملی ما را به مخاطره بیاندازند زیرا همه ما در این منطقه منافع مشترکی داریم.

▫️تغییر و جابجایی مرزها ضربه به اقتصاد ملی است و جمهوری اسلامی ایران به مانند همه‌ کشورها با تهدیدات قاطعانه مقابله خواهد کرد. 

▫️دشمنان و معاندان از فوت غم انگیز دختر جوان هموطن به عنوان یک‌سوژه بسیار مهم بهره‌برداری کرده تا از طریق راه‌اندازی هدایت یک جنگ ترکیبی به اهداف شوم خود برسند.

▫️هدف از اغتشاشات و هدف قرار دادن اقتدار داخلی و کشاندن آشوب به محیط شهرهای ایران آرزوی دیرینه برای دشمنان ایران است که این مساله بارها توسط دشمنان و بدخواهان همچون رؤسای جمهور آمریکا و صهیونیست‌ها تکرار شده است.