امام جمعه قم: روحانیت با تبلیغات فضای مجازی از بین نمی‌رود
امام جمعه قم: روحانیت با تبلیغات فضای مجازی از بین نمی‌رود

امام جمعه قم: روحانیت با تبلیغات فضای مجازی از بین نمی‌رود 🔹سیدمحمد سعیدی امام جمعه قم با اشاره به تهدیدها و هجمه های سنگینی که علیه نظام و انقلاب می شود، دلیل به زانو در نیامدن کشور را دینداری و ولایتمداری مردم دانست و گفت: مردم با روحانیت گره خورده اند و روحانیت در جامعه […]

امام جمعه قم: روحانیت با تبلیغات فضای مجازی از بین نمی‌رود

🔹سیدمحمد سعیدی امام جمعه قم با اشاره به تهدیدها و هجمه های سنگینی که علیه نظام و انقلاب می شود، دلیل به زانو در نیامدن کشور را دینداری و ولایتمداری مردم دانست و گفت: مردم با روحانیت گره خورده اند و روحانیت در جامعه ریشه الهی دارد و یک شجره طیبه است که با تبلیغات فضای مجازی از بین نمی رود.