امام جمعه موقت تهران: می‌خواستند از دانشگاه شریف انتقام بگیرند
امام جمعه موقت تهران: می‌خواستند از دانشگاه شریف انتقام بگیرند

امام جمعه موقت تهران: می‌خواستند از دانشگاه شریف انتقام بگیرند 🔹کاظم صدیقی: اینها دانشگاه ها را هدف گرفتند. آنها خواستند از دانشگاه شریف انتقام بگیرند. 🔹دانشگاه شریف یک هیات فاطمه زهرا(س) دارد که گاهی ۶۰ هزار مستمع دارد. اساتیدی در این دانشگاهند که در کنار دانشجویان هیاتی ما حضور دارند. 🔹اینها خواستند در آنجا زهری […]

امام جمعه موقت تهران: می‌خواستند از دانشگاه شریف انتقام بگیرند

🔹کاظم صدیقی: اینها دانشگاه ها را هدف گرفتند. آنها خواستند از دانشگاه شریف انتقام بگیرند.

🔹دانشگاه شریف یک هیات فاطمه زهرا(س) دارد که گاهی ۶۰ هزار مستمع دارد. اساتیدی در این دانشگاهند که در کنار دانشجویان هیاتی ما حضور دارند.

🔹اینها خواستند در آنجا زهری بریزیند و به زودی معلوم می‌شود که این تلاش‌شان بی‌فایده بوده است.

🔹این‌که چند نفری از  ورزشکاران و هنرمندان اظهاراتی کردند هم مهم نبود.

🔹بسیج و مردم مظلوم واقع شدند، اما با اقتدار از این مرحله عبور کردند.